1η συνάντηση στον Πειραιά, Ελλάδα 

Η πρώτη δια ζώσης συνάντηση των εταίρων του έργου πραγματοποιήθηκε τελικά στον Πειραιά, την 1/04/2022 και διοργανώθηκε από την IDEC. Στη συνάντηση αυτή οι εταίροι είχαν...

Συνεχίστε την ανάγνωση