Συντάκτης: ATERMON BV

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η παρουσίαση του παιχνιδιού Carcraft στους φοιτητές του Intercollege !

Το έργο επιδιώκει τον εκσυγχρονισμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης προτείνοντας εναλλακτικές και δημιουργικές λύσεις. Στην παρουσίαση της πρώτης φάσης του υπό κατασκευή...

Συνεχίστε την ανάγνωση

1η συνάντηση στον Πειραιά, Ελλάδα 

Η πρώτη δια ζώσης συνάντηση των εταίρων του έργου πραγματοποιήθηκε τελικά στον Πειραιά, την 1/04/2022 και διοργανώθηκε από την IDEC. Στη συνάντηση αυτή οι εταίροι είχαν...

Συνεχίστε την ανάγνωση